Köszöntjük a Szeret-Klézse Alapítvány, Csángók weboldalán! Reméljük sok és érdekes információval szolgálhatunk! Kellemes böngészést kívánunk!

          Főoldal                                      Kultúra                                        Vallás                                            Oktatás                                          Turizmus

Moldvai hírek - A 2018-2019-es oktatási év első szemesztere, a 2018-as év utolsó negyede, az itt élőket érintő hírek és események


- Az RMPSZ- CSOP moldvai oktatási programján belül október 12-13. között megszervezték a körzeti módszertani találkozókat. Ilyenkor négy-öt szomszédos moldvai oktatási helyszín képviselői minden szemeszterben megbeszélik a problémáikat, megosztják tapasztalataikat, és mindezekről beszámolnak a program koordinációs irodájának.
- Október 13-án a Csángó Tanács második összejövetelén megvitatták a moldvai csángómagyarok civil zászlóját és a zászló címerének tartalmát.
Pár hónappal ezelőtt a 2018-as Csángó Tanács első összejövetelének határozata szerint Serbán Bonaventura beszámolt a Bákói Kollégium előrehaladásáról. A kérdésekre próbált választ adni, hogy milyen feltételek szerint működik majd 2019. február 01-től az egyetlen kollégium, amely a moldvai magyar középiskolások rendelkezésére fog állni.
- Habár Moldvában több mint 200 000 római katolikus magyar eredetű ember él a néprajzosok szerint, körülbelül hatvan-hetvenezren beszélnek közülük magyarul. Az utolsó népszámláláskor 6000 magyart ismertek el a moldvai magyarok közül, ami jó számnak tekinthető, hisz az előbbi népszámlások adataiból ennek negyedét sem ismerték el. Másként mondva: vagy nem merték magukat magyarnak vallani, vagy nem volt erős öntudatuk ezt kiharcolni. Tehát a Bákó megyei szervezetek újra kérik a magyar nyelvű szentmisét, legalább havonta néhány alkalommal Bákó városában. A kérvényezésben Baross Rezső segít, aki Petőfi programos a MCSMSZ-nél, és aki több évig magyar nyelvet oktatott a Csángómagyar Oktatási Programon belül.
- Október 20-án Lezsák Sándor képviselő úr a közösségépítő program megnyitásán vett részt. Elmondása szerint ugyanis a moldvai magyar pedagógusok közül választják ki azokat a pedagógusokat, akik „Nemzeti közösségépítő” programokat fognak szervezni a falvakon belül. A programokban a pedagógusokat célozzák meg, és nem a szervezeteket.
- Moldvában október 26-án volt a "Contribuţia minorităţilor naţionale la dezvoltarea Romăniei, Trecut, Prezent, Viitor” – „Nemzeti kisebbségek hozzájárulásának napja Románia fejlesztésében”, Múlt, Jelen, Jövő- címmel.
Erre a konferenciára a moldvai magyarok részéről az MCSMSZ elnökével Polgár László egyeztetett a szervező, Polgár László a kijelölt ünnepségi napon más elfoglaltság miatt távol volt. Az MCSMSZ megbízottja én, Duma András a Szeret- Klézse Alapítvány elnöke lettem, valamint Baross Rezső, aki az MCSMSZ-en belül a Petőfi Sándor- programban vesz részt.
- A CSOP-on belül október 27-én tartották meg a VIII-ik "Szálka Rózsa Balladaéneklő Találkozó”-t Klézse községében, Buda falurészen. A program jelenleg az RMPSZ programja, régebben az MCSMSZ oktatási programjából alakult ki, amit Botezátu Viktória gondoz éveken át. Az idei eseménynek helyt adott a Klézsei Polgármesteri Hivatal, amit Istók Péter polgármester jóvoltából biztosítottak, valamint más helyi magyar szervezetek segítségével rendezték meg a versenyt.
A Szeret- Klézse Alapítvány együttműködése a helyi polgármester hivatallal több lehetőséget nyitott meg, például a helyi kisebbségeknek több intézményi épületet adnak a rendezvényeik lebonyolítására a 3959-3960/2009- számú együttműködési megállapodás révén, a 322-es számú intézkedés alapján: pl. After School és különböző kultúrházak, amelyek termei európai támogatásokat nyertek meg a megépítésükhöz és javításukhoz.
- A CSOP-on belül november 17-én volt a Szeret-menti Népdalvetélkedő. Ugyanezen a napon vettek át különböző, a munkájukat segítő eszközöket azok pedagógusok, akik a Nemzeti közösségépítő programon vesznek részt. További eszközök érkeztek meg számukra november 29-én.
- Lujzikalagorban Petres Laci tanár, aki az MCSMSZ Oktatási Programjában dolgozik, november 18-án szervezte meg a Csángó Versmondó programot.
- November 24-én az MCSMSZ megtartotta Magyarfaluban az „Elindultam este guzsalyosba” –című rendezvényét, ahol pár száz faluból vettek részt felnőttek és fiatalok. Öröm volt látni közülük néhány tanárt is, aki a magyar nyelvet tanítja Moldvában.
- A Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége a 2018. december 7.,8., 9-i napokban
„Innovativ- Smart"- „Informatikai megoldások az oktatásban”- programot végzett a moldvai pedagógusok és hagyományőrzők számára.
- Serbán Bonaventura a "Bákói Csángómagyar Kollégium" gondnoka befejezte az RMPSZ által erre a célra megvásárolt épület korszerűsítését. Kérdésemre elmondta, hogy várja az épület bútorozását, hogy mielőbb be tudja fogadni a Bákóban tanuló 7-10 diákot, akikkel majd megkezdődik az itt lévő program, és ahol a gyerekek számára évről évre több kollégiumi helyszín lehetősége nyílik meg. 2018. 12. 11-én a helyszínre látogatott Burus-Siklódi Botond, az RMPSZ elnöke, és megerősítette, hogy a második szemeszterben minden diák elfoglalhatja a lakóhelyét, hisz addigra készen lesz az épület bútorozása.
- Kellemetlen helyzet alakult ki a bákói magyar nyelvű oktatási helyszínen, mivel a múlt évben csak három diák maradt a magyar nyelvű órákon, hisz nagyobb részük végzett a középiskolai évekkel. Így az a veszély állt fel, hogy az oktatási helyszínt felfüggesztik, mivel a Bákó városában jelentkező magyar ajkú és a magyar kultúrát felvállaló (inkább jogaik iránt harcoló) tanulók csak szeptemberi hónapban tudják meg, hogy kiknek sikerült a felvételi.
A bákói oktatónak, Duma Dánielnek sikerült a helyi igazgatókkal megértetni és leadni az új gyerekek kérvényeit, ezzel meg is volna a minimális létszámot meghaladó csoport, ám egyelőre nincsen egyértelmű válasz arra, hogy nyilvántartásba is kerüljenek az új tanulók, habár a kérvények iktató számmal is rendelkeztek, nem lehet tudni, mi a sorsuk. A magyar tanár semmilyen egyértelmű választ nem kapott erre vonatkozóan.
- Bákó megyében már december 10-12. között, idén tartották meg a Kisebbségek Napját, a kihirdetett plakáton a moldvai magyarok részéről a Moldvai Csángómagyarok Szövetsége szerepelt. A Csángó Tanács 2018. 12. 07-én értesítette az „Örmény Kisebbségek” elnökét először telefonon, majd kérésemre e-mail formájában is. Előtte pár órával az MCSMSZ elnökének értesítését kaptam meg.
Így a Csángó Tanács nem tudott közös határozatot tenni a részvételéről. Tudomásom szerint a rendezvényen nem képviseltették magukat a moldvai magyarok, ennek oka lehetett a késői meghívó vagy valami félreértés. Egyértelmű, hogy az ünnepség olyan jellegű, amely megsérti a magyar kisebbségi létünket. Hisz magyart magyarral, egymással szembe kényszerítettek több helyzetben is a történelem során