Here you can read some texts in English about Csangos 

Köszöntjük a Szeret-Klézse Alapítvány, Csángók weboldalán! Reméljük sok és érdekes információval szolgálhatunk! Kellemes böngészést kívánunk!
           Főoldal                                      Kultúra                                   Vallás                                                    Oktatás                                                 Turizmus

Aktuális

Történelem

Politika

Rendezvények

Civil szféra

Galéria

Csángó Cselekvési Tervek

Adataink

W E B M A I L

 

 

 ÖSSZEFOGÁS

A LEGKELETIBB MAGYAR VASÚTI ŐRHÁZ MEGMENTÉSÉÉRT

A  történelmi Magyarország egykori határán, Budapesttől közel 800 km-re, a Gyimesi-szorosban, a XVII. század elején épült Rákóczi-vár lábánál áll egy vasúti őrház... >>>>>

 

Kelgyesti halotti ének

 

The Csángó Anthem >>>

 

Felhívás a Keresztszülő Programban való részvételre

>>>>>>>

Facebook oldalunk

>>>>>>>

Petrás Incze János Klézsei Napok

>>>>>>>

 

Csángó Rádió >>>>>

 

 

Hasznos linkek:

Letölthető csángó zene:

Csángó Népzene

Nyisztor Ilona: Elment a madárka CD

Nyisztor Ilona: Pusztinai nagy hegy alatt CD

Letölthető archív felvétele

 

Moldvai csángó-magyar települések:

Pusztina

Klézse

Magyarfalu

 

Klézsei gyerekek levelezőlistája

A levelezőlista elsősorban a Klézsén magyarul tanuló gyerekek részére lett létrehozva, hogy gyakorolhassák anyanyelvüket ...

>>>>>>>

A moldvai csángómagyarok fóruma

Fórum a moldvai csángók jövőjéről, arról a közösségről amelynek tagjai magyar származásúak ...

>>>>>>>

 

Utcáról a plébániára  (Csibész Alapítvány és Ifjúsági Egyesület )

>>>>>>>

 

Csángó média

Moldvai Magyarság - Csángó havilap

Csángó Tükör - Csángó kulturális folyóirat

Reverinda - A csángó oktatási program ingyenes havilapja

 

 

(Karácsonyi mise a "Szeret-Klézse" Alapítványnál)

 

Klézsén

______________________

 

Pusztinai keresztalja a csíksomlyói búcsún, 1993, Tánczos Vilmos felvétele

 

Klézsei menyegzőn

 

Klézsén

 

Pusztinai ház

 

Bogdánfalva (Valea Seacă),1949
Készítette: Kós Károly
Lelőhely: Kriza János Néprajzi Társaság fotóarchívuma

 

Petrás Incze János Napok - 2023

Isten hozta a weboldalunkon!

Duma András, Halász Péter - A moldvai magyarok életfája
(375-2009)

>>>>>>>

A Csángómagyarok

Csángókról - Gergely István, Tiszti gondolatai

Duma-István András - Moldvai magyar tudatból saját

öntudat

Duma-István András - Csángómagyar és nemzetközi ünnepek

Duma-István András - Etelköz és a csángók

Halász Péter - Bákó városa római katolikus templomaira vonatkozó adataim kronológiája

Halász Péter - Mit gondolna a 120 esztendeje született Domokos Pál Péter a moldvai csángómagyarok mai helyzetéről?

Duma-István András - A kiskorú moldvai magyar gyerekek nyelvi állapota 2020-ban, és 1-10 éves korig a jövőre nézve

 

 

Csángó himnusz

 

 

 

Moldvai csángók

Jerney János, aki 1844 és 1845-ben kutatott, a moldvai csángó–magyarságon belül két csoportot különböztet meg: a csángó–magyar és a székely–magyar népességet. Ezt a megkülönböztetést vallják Weigand Gusztáv és Lükő Gábor kutatók is. Szabó T. Attila három csoportra osztja a moldvai magyarságot:

>>>>>>>

Hétfalusi csángók

Brassó környékén, a Barcaságban élnek a hétfalusi csángók hét faluban (Bácsfalu, Csernátfalu, Hosszúfalu, Tüskős, Tatrang, Zajzon, Pürkerec), akik székely származásúak. A XIV. században a brassói szászok jobbágyai lettek, fölvették az evangélikus vallást, de nyelvükhöz és hagyományaikhoz hűségesek maradtak.

>>>>>>>

Gyímesi csángók

A Tatros völgyében (Gyimesbükk, Gyimesfelsőlok, Gyimesközéplok) élnek a gyimesi csángók, akik részben a korábban Moldvába menekült, részben az Erdélyben maradt székelyekből származnak.

>>>>>>>

Bukovinai csángók

A bukovinai öt falut (Andrásfalva, Hadikfalva, Istensegíts, Fogadjisten, Józseffalva) a bukovinai csángók lakják. A XVIII. század második felében a madéfalvi veszedelem után kimenekült csíki székelyek alapították a falvakat. Hadik András altábornagy szerette volna Moldvából Erdélybe visszahozni a székelyeket, de vezetésével nagy részük Bukovinába települt.

>>>>>>>

SZÉKELY-, CSÁNGÓ-, PALÓC-, BESENYŐ- ÉS JÁSZ-MAGYAROKRÓL A KÁRPÁT-MEDENCÉBEN

Térképek

Csángó települések Bákó megyében

_____________________________________________

 

 

Moldvai magyarok Romániában - Csángó csoportok >>>>>>>

 

Klézse fölött

 

Domokos Pál Péter

Széchenyi-díjas magyar tanár, történész, néprajzkutató, a csángók történetének, kultúrájának kutatója.

Gyermekkorában megtapasztalta a csíksomlyói kegyhely pünkösdi búcsújának különlegességét. Ekkor találkozott először az ide zarándokló moldvai csángókkal.

Domokos Pál Péter 1929-ben, huszonnyolc éves korában indult első ízben a csángók közé. Összegyűjtött anyagát Bartóknak és Kodálynak is bemutatta, akik további kutatásokra ösztönözték.

 1991-ben a könyvtára csángó vonatkozású anyagait átadta a Győrben alapítandó Arrabona Universitas Társadalomtudományi Karán működő Hungarológiai Tanszéknek. A gyűjtemény mellett százezer forintos alapítványt is tett olyan csángó fiatal képzésére, aki diplomaszerzés után visszatér szülőföldjére.

A szellem órája - Sziget - Domokos Pál Péter

>>>>>

 

 

Klézse, Háromkereszt

Támogatóink:

Csángó szervezetek

www.szeret.klezse.ro

Az alapítvány alapítója Duma András, klézsei csángó-magyar. Az alapító abból a célból hozta létre az alapítványt, hogy képviselje és elősegítse a csángó magyarok érdekeit és jogait a román állam keretén belül. A Szeret-Klézse Alapítvány lett így 1999-ben első Csángóföldön bejegyzett alapítvány, amely a csángók gondjaival kezdett foglalkozni és ezekre a megoldást keresni. Más ilyen intézmény nem létezett.

>>>>>>>

Más csángóföldi szervezetek

Asociaţia Culturală Phoenix Faraoani Kulturalis Egyesület

2009-ben  hoztuk létre a „Phoenix-FARAOANI-Forrófalva Kulturális Egyesületet”. Az egyesület célkitűzései: magyar nyelvi programok, a hagyományok megtartása, a csángó nyelvjárás őrzése, a magyar nyelv tanítása, a csángó táncok tanítása és máa tevékenységek... >>>>>

 

Fundaţia Culturală Siret (Szeret Kulturális Alapítvány)

Szent István Egyesület

Domokos Pál Péter Alapítvány - Fundatia Domokos Pál Péter

Kidness Alapítvány - Fundatia Kidness

Moldvai Csángómagyarok Szövetsége

 

Román oldalok

Dumitru Martinas Római Katolikusok Egyesülete

 

Nem csángóföldi szervezetek

Magyarfalu Alapítvány

Moldvahon Csángó Közhasznú és Kulturális Egyesület

Petrás Incze János Kulturális Egyesület

Lakatos Demeter Egyesület
Associazione Amici dei Csango

Fiatalok a Moldvai Csángókért Egyesület

Keresztszülők a Moldvai Csángómagyarokért Egyesület

Moldvahon Csángó Közhasznú és Kulturális Egyesület

Kisebbségekért– Pro Minorotate Alapítvány

Kárpátikum Közhasznú Alapítvány

Hungarian Human Rights Foundation - Magyar Emberi Jogok Alapítvány
___________________________

Honlapok

Kisebbségekért - Pro Minoritate Alapítvány

Váralja Szövetség

A Magyar Kultúra Alapítvány

Hargita Megyei Kulturális Központ

XIX. Csángó Fesztivál

Csángó linkgyűjtemény a Startlapon

Csángó magyarok

Erdélyi és csángó költészet

XIII. Csángó Bál

Csángó Néprajzi Múzeum

 

Klézsei gyerekek Csíksomlyóra igyekeznek

__________________________

Írások csángókról

Tánczos Vilmos:  Moldvai csángók – moldvai katolikusok

Tánczos Vilmos:  Ceangăii din Moldova

Halász Péter: Jerney János és a moldvai magyarok

Halász Péter: Megkondultak a harangok kis Magyarfalumba

Halász Péter: Petrás Incze János

Halász Péter: Purzik az onyesti ucca

Halász Péter: Pusztinai hegy tetején

Halász Péter: Rekecsini menyecske, van-e borod eladó?

Halász Péter: A lészpedi erdőn felnőtt egy almafa

Halász Péter: Klézsének gödriben…

Halász Péter: Szabófalva büszkén áll

 

_________________________

Csángó lakosság a mai Románia területén

_______________________

 Csángó írók, költők

Lakatos Demeter (Szabófalva, 1911. november 9.Szabófalva, 1974. augusztus 21.) az első híres csángó költő, az északi csángó nyelvjárás egyetlen szépirodalmi megörökítője.

>>>>>>>

 

Demse Márton: 1943-ban született a Bákó megyei Somoskán (Klézse község). Székelyudvarhelyen végzett tanítóképzőt, majd odahaza lesz tanító. A Szekuritáte zaklatásai miatt kirúgják a tanügyből, mozdonyvezető lesz, ezután kitelepszik Magyarországra. Jelenleg újságíró. Kötete: Csángó küzdelem (önéletírás, 2005) Somoskai tél,  2007.

>>>>>>>

 

Iancu Laura (Moldva (Románia), Magyarfalu, 1978. - ) kortárs magyar író és költő.

Középfokú tanulmányait a csíkszeredai képzőművészeti középiskolában végezte. Budapesten óvodapedagógusként, majd teológus-hittanárként diplomázott. A BCE Századvég Politikai Iskolában politikai szakértőként, a Szegedi Tudományegyetemen néprajzosként végzett, jelenleg a Pécsi Tudományegyetem Néprajzi Tanszékén PHD hallgató. 2000-től jelennek meg szépírásai. 2006-tól a csíkszeredai Moldvai Magyarság c. folyóirat budapesti szerkesztője, az Erdélyi Magyar Írók Ligájának és a Magyar Írószövetségnek a tagja.

>>>>>>>

 

Gábor Felicia, sz. 1976, Bákó

Könyve, Csángó vagyok, bátran mondhatjuk: újabb jelentős esemény e hányatott sorsú népcsoport, a moldvai csángók művelődéstörténetében: hiszen Duma-István András, és Iancu Laura után Gábor Feliciában újabb szépírót köszönthetünk. A kötet, amely címéhez híven egyszerre emlékezés és hitvallás közelebb hozza, emberi távolságba varázsolja a csángómagyarokat, és magától értetődővé teszi: sorsuk a mi sorsunk, küzdelmük a mi küzdelmünk is.

>>>>>>

 

Duma-István András (Klézse, 1955. november 27.) autodidakta moldvai csángó költő, író, művelődés- és iskolaszervező, lapszerkesztő.

Élete

A Bákó megyei Klézsén született. Az iskolát román nyelven végezte. Magyarul beszélni szüleitől tanult, írni és olvasni pedig felnőttfejjel, magától kezdett tanulni régi imakönyvekből. Érettségi után egy darabig vasmunkás volt, majd munkanélküliként hazatért Klézse Tyúkszer nevű részébe gazdálkodni. Archaikus és eredeti csángó nyelven és szemlélettel ír. Versei sok helyen hitelesen őrzik a csángó dialektus állapotát.

A magyar nyelv oktatásáért való moldvai küzdelem egyik kezdeményezője. Szervezője (1999.-ig) a Moldvai Csángómagyarok Szövetségének. 1998-től kétnyelvű (magyar, román) lapot szerkeszt Mi magunkról - Noi Despre Noi címmel. 1999-ben létrehozta a Szeret-Klézse Alapítványt, azon belül pedig a Klézsei Magyar Házat és a Petrás Incze János Tájmúzeumot. 2000-ben Bocskai díjjal tüntették ki.

Művei

Én országom Moldova (versek), Hargita Kiadó, Csíkszereda, 2000

Mi magunkról (folyóirat)

Csángó mitológia, Havas Kiadó, Kézdivásárhely,2005, 2007 ISBN 9789738829435

Szeret, Klézse... (avagy:) "Innet nem menek ha éppen kergetnek" (film), 2005

Csánglia (versek), Zelegor Kiadó, Kézdivásárhely, 2010 (A Wikipédiábl, a szabad enciklopédiából)

Duma-István András - Videók >>>>>>>

   Amennyiben akármilyen konstruktív megjegyzésük van a a weblappal kapcsolatban, kérem írjanak a duma_daniel2004@yahoo.com címre. Tisztelettel: Duma Dániel