A weblap építés alatt van! Elnézésüket kérjük az esetleges kellemetlenségekért!

Here you can read some texts in English about Csangos 

Köszöntjük a Szeret-Klézse Alapítvány, Csángók weboldalán! Reméljük sok és érdekes információval szolgálhatunk! Kellemes böngészést kívánunk!
Főoldal                            Kultúra                                 Vallás                                         Oktatás                                       Turizmus

"A vázába tett virágcsokor elhervad"

Észrevételek Duma András a „ Moldvai Magyarság helyzete, további kilátásai a 2016. év kezdetén című dolgozatához

Úgy képzelem a moldvai magyarság ügyét szolgáló programokat, mint egy vázába tett virágcsokrot.

Szeme gyönyörködtetően szép, színes és gazdag., akárcsak a népdal, ballada-, népmese-vetélkedőkön, néptánctalálkozókon, rendezvényeken, fesztivállakon színpompás népviseleti ruhákban résztvevő gyerekek, felnőttek csokra. Szívet melegítő látvány mindkettő.

És akkor mért az aggodalom, amely áthatja Duma András dolgozatát? Mire alapozza aggodalmát.

Igyekezzem kiemelni a dolgozottból leglényegesebb okokat.

Íme:

-”Az asszimiláció gyorsulása nagyobb a kívántnál”

-”A tőke hiánya szétszórta a fiatalságot”.

-” A fiatal generáció saját nemzetén belül se tudott megmaradni” „...sok más országban jobb bánásmódon részesül”

-” A romai-katolikus egyház nyelve a román nyelv.”

-” Az egyház a nemzetlenítésen dolgozik”.

-” Moldvában nincs anyanyelvű, magyar tagozott-u intézmény.”

-” Azok a gyerekek éltetik tovább a magyar nyelvet Moldvában, akik iskolán kívüli oktatási programban vettek részt.”

-”Nem létezhet nyelvmegmaradás csak az iskolai anyanyelv tanításával.” (fakultatív magyar órákkal.)

-” Az iskolán kívüli oktatásban tanuló gyerekek még sem kapnak oktatási-növelési támogatást.”

-” Moldvai magyar civilszervezeteket nem veszik figyelemben.”

-” A döntéseket a moldvai magyarok nélkül hozzák meg.”

-”Mindig a moldvai származású értelmiségnek kell eltávoznia /... (a programokból)”

1990 óta vesszek részt aktívan a kevésbe aktívan a moldvai csángó oktatási programban.

Munkám során sok pozitív és negatív tapasztalatot szereztem. A fentieket is meg tapasztaltam. Mindezek ellenére Duma Andrással együtt vallom, hogy „ Rengeteg jó dolog történt a moldvai magyarság megmaradásában”. Ez azonban nem zárja ki azt, hogy ne gondolkozunk el, ne vegyük figyelemben sorsdöntő döntésekben Duma András figyelmeztetését. Megítélésem szerint nem támad senkit aszol, ha „Nagyobb szerepet kér a moldvai származású értelmiségnek, a civilszervezeteknek” .-”Ha ara kér, hogy a saját kultúrájának erősítése és művelése az ősi gyökerekkel történjék.” .-”Ha ara kéri a döntéshozókat, hogy ne hozzanak döntéseket moldvai magyarok nélkül” ügyükben.

Nem hangzik ismerősen ez a kérés? Hisz ezt várjuk el mi is a román kormánytól. Ezt várja el a magyar kormány is Brüsszeltől.

Vissza térve a kezdőképhez, a moldvai magyarság ügye, jövője vázába tett virágcsokorként valóban előbb-utóbb, el hervad, ha nem figyelünk a gyökerekre, a falvak népére, az őket képviselő moldvai magyar értelmiségre, civilszervezetekre, ha nincs kölcsönös segítségnyújtás, együttműködés.

 

Borbáth Erzsébet

Csíkszeredai József Attila általános iskola nyugalmazott igazgatója.

Csíkszentmárton 2016 július 2.