Köszöntjük a Szeret-Klézse Alapítvány, Csángók weboldalán! Reméljük sok és érdekes információval szolgálhatunk! Kellemes böngészést kívánunk!

          Főoldal                                      Kultúra                                        Vallás                                            Oktatás                                          Turizmus

 

Csángókról

Gergely István, Tiszti gondolatai

 

        A századok során a magyar hatóságok többször foglalkoztak a moldvai magyarság „hazatelepítésének” gondolatával. Mária Terézia idejében komolyan felmerült a moldvai magyarság „hazatelelpítése”, ám a habsburg császár nem várt döntést hozott, melynek értelmében nem a moldvaiak, hanem a svábok érkeztek Magyarország területére.

Gondolom, hogy nem véletlen történt ez ilyenképpen.

A bukovinai székelyek hazajövetele után többször felkerekedtek kisebb-nagyobb csoportok amelyek több-kevesebb sikerrel eljutottak úti céljukhoz. Magát Domokos Pál Pétert is felkérték egy hasonló evakuláció megtervezésére, mely obiektív okok miatt nem történt meg.

Most már magam is elmondhatom, hogy bizonyos körökben újból felmerült egy hasonló cselekvési terv, amely még a '90-es években került kidolgozásra, hogy az amúgy elvándorolni szándékozó moldvaiakat felkutatni és egy „folyósón” átvezetni a megfelelő üres területre.

Ezt szándékosan hamisan közelítették meg a beépítettek, vagy éppen a naívak és olyan vádakkal illettek, melyek megtörni igyekeztek. Végül egy kis „projekt” megvalósult, annak bizonyosságaképpen, hogy ez az elképzelés nagyban is működhetett volna.

Aztán végül az elmúlt harminc esztendőben megtörtént a moldvai csángó magyarok ”kitelepítése”. A lakosság több mint fele elhagyta szülőföldjét és a nagy világban szétszóródott, ahol gyökértelenné válik. Az iskolákban a gyerekek száma megfeleződött, a teológián a kispapok száma drasztikusan megcsappant, épp úgy mint a szerzeteseknél és a moldvai minoritáknál.

Akik a legújabb kori „becsatornázást” akadályozták, hát legyen lelkiismeret furdalásuk!, de azoknak is akik nem foglalkoztak azokkal a több tízezres csángó népességgel, amely Erdély területére vert gyökeret és eltaszították maguktól, s martalékul odadobták az idegenek markába...

Hogy mit lehet kezdeni a maradékkal Erdélyben és a Moldvában maradt 160-170 ezer, magyarul már alig-alig beszélő csángómagyarral, hát azt én most nem mondom meg, talán nem is tudom.

Befejezésül Márton Áron püspököt idézem tanulságul: „A középszerűek rászabadítása a vezető helyekre, nemzeti veszedelmet jelent”.

 

Kelt: 2021.08.08-án Csíksomlyón