Köszöntjük a Szeret-Klézse Alapítvány, Csángók weboldalán! Reméljük sok és érdekes információval szolgálhatunk! Kellemes böngészést kívánunk!

          Főoldal                                      Kultúra                                        Vallás                                            Oktatás                                          Turizmus

Csángó Cselekvési Terv - 2010 kidolgozása a Hogyan Tovább Csángó Cselekvési Terv címmel folytatott Petrás Incze János Klézsei Napokon történt megbeszélések eredményeként - 2009, folytatása 2010-ben

 

I) Csángó Tanács

1)       A tanácskozás résztvevői létrehozzák az összes moldvai magyar  szervezet, intézmény közös egyeztető tanácsát, a Csángó Tanácsot,  az együttműködés és kölcsönös tisztelet  szellemében. A meg nem jelent szervezetek csatlakozását tisztelettel várjuk.

2)       Javasoljuk a Magyar Parlamentnek a moldvai csángósság elismerését: tekintse a moldvai magyarságot a magyar nemzet részének.

3)       Az előbbiek szellemében az alábbi ajánlásokat hoztuk:

 

II) Kultúra, vallás

1)       Állandó magyar szellemi jelenlétet igénylünk Moldvában

2)       Az érdeklődés felkeltése magyar szent énekekre, magyar imákra, felkészíteni a csángó lakosságot a magyar mise fogadására. Énekcsoportokat, imacsoportokat kell létrehozni a csángó falvakban.

3)       Folytatni kell a falusi, házi magyar misék gyakorlatát vállalkozókedvű erdélyi, Moldvából elszármazott fiatal papok, erdélyi és magyarországi lelkészek közreműködésével. A mise előtt fontos a magyar misenyelv és liturgia betanítása.

4)       A Moldvában tanító magyar tanároknak javasoljuk, hogy udvariasságból, jóindulatból vagy lelki okokból járjanak el a falusi Szentmisékre, hogy a faluközösség könyebben befogadja őket. Az 1950.-es években a Magyar Népi Szövetség által foglalkoztatott, Moldvában dolgozó tanárok elhanyagolták ezt, emiatt sikerült ellenük hangolni a faluk népét.

5)       Magyar nyelvű kultúrprogramokra van szükség a falvakban. Színjátszó csoportok, bábműsorok, énekestek szervezése szükséges a munkaszüneti napokon. A csángó közösség szabadidejének megszervezése halaszthatatlanul fontos. A Szeret-Klézse Alapítvány vállalja az önkéntes résztvevők, szereplők moldvai szerepeltetését.

6)       A kétnyelvű magyar-román nyelvű mise bevezetése és békés együttélése a román nyelvű misével.

II) Oktatás

1)         A Szeret-Klézse Alapítvány nélkülözhetetlenül fontosnak tartja az asszimiláció megakadályozására  a magyar nyelvű ovodák megalapítását  szakképzett ovónők bevonásával. Ezért, magánóvoda megalakítását tervezi még ebben az esztendőben. Kérünk minden jó szándékú ember támogatását, segítségét!  Javasoljuk más moldvai falvak számára is a magyar nyelvű ovodák felállítását.

2)         Az oktatás minőségének javítása, szakmai munkájának minőségivé kell válnia.

3)         Hasznosnak tartjuk, ha két éven keresztül iskolánkívüli, élményszerű oktatásban részesül a csángó gyermek, hogy utána a romániai iskolai oktatásában kérje és folytassa a magyar nyelv tanulását.

4)         A Szeret-Klézse Alapítvány által  kidolgozott I, II, III, -as munkafüzetek kiadása.

IV) Média

1)       A már régen felvetett és anyagi okok miatt késlekedő magyar nyelvű rádió létrehozása. A moldvai magyarságnak napjainkban már nem csak az asszimilációval, hanem a globálizáció hatásával is meg kell küzdenie. Emiatt fontos létrehozni a csángóság számára mass-mediát.

2)       Moldvában szükség van egy minimum heti rendszerességgel megjelenő, hírközlő kereskedelmi újságra, amely a csángóságnak szól. Ez nem zárja ki a jelenleg létező Moldvai Magyarság folyóiratot.

3)       A csángó mass-media létrehozásába és fenntartásába a román és magyar állam segítsége nélkülözhetetlen.

V) Gazdaság

1)         A Szeret-Klézse Alapítvány megkéri az európai uniós pályázatokat író magyarországi és erdélyi szakembereket, valamint vállalkozásokat, hogy munkájukban legyenek a csángó vállalkozók segítségére. Ilyen jelentkezéseket köszönettel várunk. Ebben minden civil szervezet segíthet.

2)         Megkérjük a magyarországi és erdélyi vállalkozókat, hogy tapasztalataikkal, tanácsaikkal legyenek segítségére az itteni vállalkozásoknak.

3)         Javasoljuk a moldvai vállalkozások megismerését és a közös munkát. 

 

Kezdeményező Szervezetek:

1)       Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége

2)       Domokos Pál Péter Alapítvány

3)       Szent István Egyesület

4)       Lakatos Demeter Egyesület képviselője

5)       Szeret-Klézse Alapítvány

6)       A csángómagyarok levelezőlista kezelője, mint tanácsadó

7)       Palkó Ágoston tisztelendő, mint tanácsadó

8)       Szegő László, keresztapa, támogató

9)       Soos Csaba, vállalkozó, támogató

10)    Forrófalvi Phoenix Kultúrális Egyesület*

11)    Csíkfalusi Csángó Rádió*

12)    Kriza János Társaság, Tánczos Vilmos résztvételével*

 

Tovább csatlakoztak, egyetértve az új „Csángó Cselekvési Tervvel” 

13)   Székelyföld Szerkesztőség ( Moldvai Magyarság folyóirat), (Ferencz S. István)

14)    Csicsó Antal,  Csángó Ábécé kezdeményezője és szerkesztője

15)    Csángó Koordinációs Iroda (Bogdán Tibor)

 

A rendezvényen még  jelen voltak:

1)       A bukaresti kisebbségi államtitkár

2)       Egy oktató az MCSMSZ oktatási programból, mint magánember (2009-ben)

3)       Csángó gazdálkodók

5) Három oktató a MCSMSZ oktatási programból, mint megfigyelők (Nem csatlakoztak az új Csángó Cselekvési Terv kidolgozásában, mint magánemberek jelentek meg a rendezvény befejező részében)*

A rendezvény részére, témájára továbbított előadások:

1)       Kriza János Társaság részéről dr. Pozsony Ferenc előadása, felolvasta Csoma Gergely a klézsei falutalálkozón és a Hogyan Tovább Csángó Cselekvési Terv címmel folytatott megbeszélésén.

2)       A Bábes-Bolyai Tudományegyetemen oktató, csángószakértő, dr. Tánczos Vilmos előadása, felolvasta Borbáth Erzsébet nyugalmozott iskolai igazgató -2009 (2010-ben Tánczos Vilmos jelen volt a megbeszéléseken saját előadással)

2008, 2009, 2010-ben a klézsei Szent Ferenc templomban említések voltak a Petrás Incze János Napokról és ezzel az alkalommal végzett munkálatokról. (Ez román nyelven történt. Rekviemet is tartottok ekkor Petrás Incze János volt klézsei plébános emlékére és tiszteletére.)

 .................................................................................................................................

*2010 - ben csatlakoztak az új Csángó Cselekvési Terv kidolgozásához és egyetértettek vele.