Köszöntjük a Szeret-Klézse Alapítvány, Csángók weboldalán! Reméljük sok és érdekes információval szolgálhatunk! Kellemes böngészést kívánunk!

          Főoldal                                      Kultúra                                        Vallás                                            Oktatás                                          Turizmus

 

Asociaţia Culturală Phoenix Faraoani

RO – 607170 Faraoani, Str. Lerant nr. 6., jud. Bacau

Telefon: +40 745 502 133; +40 234 254 044

Cod fiscal: 25829323

Bankszámla (IBAN):

OTP BANK Romania S.A. – Bacau

Str. 9 Mai, nr. 82, Sc. B,

RO-600065 Bacau

RO18OTPV290000293651US01

RO58OTPV290000293651EU01

RO08OTPV290000293651HU01

RO04OTPV290000293651RO01                       Asociaţia Culturală Phoenix Faraoani

Kulturális Egyesület

tájékoztató

Jelenleg Moldva területén, csángóföldön több mint 60 településben élnek a moldvai csángómagyarok. Főjellemző a római-katolikus vallás, mely alapján megkülönböztetik az ugyan azon területen élő más nemzet csoporttól. Becslés szerint 60-70 ezren lehetnek azok, akik értik vagy beszélik a magyar nyelvet. Moldva területén élő római-katolikus vallásúak száma ennél jóval nagyobb. A történelem során a magyarságukat vállalók száma csökkent. Az utóbbi évtizedek során az állami iskolákban a magyar nyelv tanulását nem engedélyezték, a templomokban a magyar anyanyelvű szertartások, az imák engedélyezése a mai napig se tisztázódott. A magyarság tudat az évek során kihalás irányában halad. Az asszimiláció folyamata előrehaladott állapotban van. A csángómagyar lakosság elszegényedett és a puszta fizikai létükért is küzdeni kell. A szociális problémák okozta hátrányos helyzetnek negatív hatása van az identitás megőrzésében is. Ennek ellenére a lakosság igen nagy részében még él a magyarság. Az elmúlt évek tapasztalatai azt mutatják, hogy a „huszonnegyedik óra” közelében menteni kell, ami még menthető a magyar nemzet számára. A Phoenix Faraoani Kulturális Egyesület létrejöttének főcélja a csángómagyar kulturális értékek megőrzése, a magyar szónak kedvező helyre juttatása az értékrend hierarchiájában E mellett környezetvédelmi és a rászorultak számára segélyezési tevékenységet folytat. Különös figyelmet fordítunk a fiatal és a gyerek korosztályra, mely számára az egyesületünk szerepet vállal a helyi kulturális értékek átadásában, visszatanulásában. Az egyesületünk a magyar értékek újjászületését segíti elő, az asszimilációs folyamat által okozott állapotból.

Kitűzött célok:

  • a csángómagyar kultúra ápolása, kulturális rendezvények szervezése, nyári táborok szervezése.
  • a magyar anyanyelv tanításának megszervezése Forrófalván.
  • magyar anyanyelvű szabadidős foglalkozások szervezése /írás, olvasás, ének, imák/, szakkörök formájában, gyerekek és felnőttek számara.
  • gyerek és fiatal korosztály számára nevelési tevékenységek, magyar értékrend népszerűsítése, új értékrend kialakulásának elősegítése.
  • jótékonysági tevékenységek szervezése, rászorultak megsegítése.
  • természetvédelmi tevékenységek szervezése

 

Kapcsolattartó: Antal-Vajda János (Forrófalva-Csángóföld)

A szervezet kezdeményezője.

Bemutatkozás

A nevem Antal-Vajda János, Forrófalvai csángó-magyar származású vagyok, 54 éves vagyok, 1985.-től házas ember , feleségem Kotyarka - Konász Borbála, az egyetlen fiú gyerekünk 18 éves, jelenleg a bákói Liceul Henri Coanda gimnáziumban tanul.

A szülőfalumban Forrófalván élünk, Bákó megyei-Románia területinek-Moldva részén, mint csángó-magyar rommai-katolikusok.

Ahogy el végeztem a gimnáziumot a bákói 12 osztályos líceumban a mezőgazdasági iparnál dolgoztam , hortikóltór 1975-1981. az után be fejeztem a tanügyi szakképzést, mint művezetőtanár a szülőfalumban lévő iskolában dolgoztam.1981-1991.

Pár év után ki neveztek a forrófalva kultúrház igazgatójának, mivel a főszenvedélyem, mint a gyerek, mint a kulturális tevékenység erősödőt bennem, ez 1989 önállóan a tanári poszt mellett. 991-től 1999-történt.

Mivel a csángó-magyar nyelvjárás el veszőben volt a falumban , úgy döntöttem, hogy a kultúrházban be vezetem a moldvai magyar kultúra tanítását.

 

Tevékenység és cél ez irányban.

Azon törekedtem, hogy a különleges csángó-magyar kultúra meg maradjon és ne vesszen el, hisz az utolsó időben az elfelejtés fenyegeti a moldvai magyar nyelv és kulturát.

Mindezek tevékenységek miatt nagy nyomást gyakoroltak rám és a családomra annyit a helyi hatóságok , mint az egyház és az iskolai vezetősége is. A magyar nyelvi és kulturális tevékenységeimről nem mondtam le, az mellet, hogy egy biztosítási cégnél dolgoztam, ez a tevékenységet is tudtom folytatni.

Lehet mondjam, hogy azóta a saját életem és a családomé egy igazi rémálom lett.

Egy ideig tartottam a kapcsolatot a Moldvai Csángó Magyarak Szövetségével ennek vezetőivel és segítettem a szövetség kulturális programjain.

A kulturális programjain belül dolgozó fiatalak létre hozták a „Via spei” ifiusági szervezetet a melyeken egy ideig én is majd a többi szervezetek is sokat segítettek.

Előre felnőttekkel foglalkoztunk és szeretem volna, hogy Forrófalván is be induljon a magyar nyelvi iskolán kívüli foglakozás, ám a Csicsó Antal le váltása után az MCSMSZ vezetőségtől, nagy váltások történtek egy fiatalabb csoport vette át a vezetőséget, így az összes vezetőség és tevékeny ember el távóladat a tevékenységektől, ezért nehezebb lett egy részének a munka.

Még egy ideig próbálkozások voltak számomról de ahogy a segítség az együttműködésben kevés volt nehezebb volt fejleszteni a meg kezdet tevékenységet.

így nap mint nap éreztük, hogy meg szűnik az erőnk.

Egy ideig az udvaromban saját erőmmel próbáltam tanítani a gyerekeket magyar énekekre versekre és olvasásra, de be kelet látnom, hogy nem sokára abban kell hadíjam.

Ha bár részt vettem bizonyos rendezvényekre Csángó bálok, előadások a csoport költségeinek fenntartására nem volt erőm.
 

Iskolán kívüli programok

A 2006 óta, elkezdtem dolgozni Szeret-Klézse Alapítványival együtt az iskolán kívüli, magyar nyelvi oktatásban, az alapítvány alkalmazott az előbb említett tevékenységekre, így könnyebben meg tudtom valósítani akarataimat. ez mellet tovább víve a hagyományok oktatását is.

Először a felnőtt csoporton kívül 15 gyerekkel kezdtük meg az iskolán kívüli magyar nyelvi oktatás programjait de az éveken át a gyerekek száma nőt, ám a 2009, év végén meg haladta az ötvent.

A Szeret-Klézse Alapítvány ereje szerint támogattat és egy termet béreltünk ahol zajlat az oktatás , majdnem az összes programjain a szervezetnek részt tudtunk venni, táborokban , helyi rendezvényeken, sőt a diákjaink közül még a helyi tv-ben is versenyeztek és egy diákunk díjat nyert.

A segítség jól jött hisz meg ismerkedtem több emberrel és szervezettel, a „Domokos Pál Péter Alapítvány” küldötte Borbáth Erzsébet jó tanácsokkal segített az iskolai igazgatósági tapasztalatából. Később fel vettem a -”Vicei Bástya Egyesület” tanáraival és több gyerek is jelentkezett az erdélyi magyar nyelvi általános iskolákban, valamint az ott lévő gimnáziumokban.

Jelenleg 10 diák van Forrófalváról magyar iskolában köszönhető ezeknek a kapcsoltaknak. Nyári táborokban vettünk részt: Bonyhád, Balaton, Baja, ez mellet együtt a Szerte-Klézse Alapítvány táboraiban is.

A Szeret-Klézse Alapítvány a továbbiakban is segít, de sajnos az ők ereik is korlátozót, ezért úgy döntöttünk páron, hogy létre hozunk egy egyesületet így könnyebben segítve a magyar nyelvi tevékenységeken.


 

Az egyesület meg születése.

2009-ben létre hoztuk a „Phoenix-FARAOANI-Forrófalva Kulturális Egyesületet”.

Az egyesület célkitűzései a konkrét magyar nyelvi programok, a hagyományokat megtartva, a csángó nyelvjárást őrözve, a magyar nyelv tanítását, a csángó táncok tanítása a jellemzik,

A jelenlegi kuratóriumban 5 vagyunk Antal János az elnöki személy ez melet: Berbecaru Varvara (Berbekár Borbála), Benchea Magdalena (Benke Magdolna). Farcas Augustin (Farkas Augusztin), Francu Veronica (Frank Veronka), és ezen kivül más tagok. is.

A gyermekek és felnőttek, akikkel részt vettünk számos eseményeken az országban és Magyarországon, büszkén vállalják magyarságukat nem szégyellik ezt és nem félnek.

Jelenleg is a Szeret-Klézse alapítvány alkalmazotta kint tovább dolgozom a programokat együtt a Domokos Pál Péter és a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetségével egységesítsük

A Viccei Naszódi magyar iskolával is nagyon jó a kapcsolatunk, ahol tanulnak egy része az előbb említett régebb való tanuló gyerekek.
 

Nehézségek

A jelenlegi legnagyobb probléma a mely származik az hogy a templomban és az iskolában, csak is a román nyelv használata van de a jövőben szeretnők ha ezek is meg értenék a magyar nyelv fontosságának használatát a csángó-magyar falvakban.

A rendkívüli nehéz pénz helyzetünk ellenire tovább akarunk tevékenykedni, Kétszer is próbáltunk már Magyarországra is pályázni programjainkra a Szülőföld alaphoz de sikertelen, reméljük a jövőben figyelemben leszünk véve és tudunk a magunk erőnk mellé segítséget kapni a magyar nemzetünktől is, a melyben egyetlen reményünk van a magyar kultúránk meg maradásában.

Egyelőre nincsen vagyona az egyesületnek ezért a Szeret-Klézse Alapítvány szerény erejéből segít , még a terembérnek is egy részét a múlt évben az alapítvány állta, ám a 2010-ben is sajnos hozzá tudunk csak fordulni. Terembér költségeire még se látszik egyelőre semmilyen jövő.


 

Célkitűzésünk

A tapasztalat azt mutatja , hogy egy bérelt házban tanítani nem az igazi megoldás több ok miatt: A bérek nagyok, sokszor a bérlők 25-30 000 Ft-ot kérnek ám ezen kívül vannak az engedélyek és a működési költségek ( áram fagyasztás, fűtés, higiéniai lehetőség stb.) melyeket a bérlők nem vállalnak.

A bérelt házak kicsinek nem lehet fejleszteni és nem a jövőre valók. A tapasztalat azt mutatja , hogy apró kis szervezetek és alapítvány könnyebben és kevesebb költséggel tudnak meg valósítani több programot, mivel nincsen olyan nagy infrastruktúrájuk és annyira sok alkalmazottuk sőt tudnak segíteni egymásnak.

Saját maga a közösség tud fejlődni külön egy olyan nagy infrastruktúra nélkül a mely úgy is a saját központja iránt gazdálkodik és keveset figyel a kisebb vagy távolabb helyszínekre, falvakra, ezért a továbbiakban hasonlóképen az apróbb szervezetekhez önállóan akarnók meg valósítani céljainkat, ahogy ezt meg teszi a Szeret-Klézse Alapítvány a Román vásári Szeret Egyesület és nem utolsó sorban a Szent István egyesület is, valamint Berszán Atya gimnáziuma is.

Szeretnők, hogy a jövőben ne terheljük a Szeret-Klézse Alapítványt a terembér költségeivel és a működési költségekkel , hisz ő maga is kevés támogatásban részesül, hanem valahogy legalább a terembért tudjuk biztosítani és a kulturális programjainkra legyen anyagi erőnk meg valósítani

Magyar nyelvi oktatási szentpontból a távobiakban is a Szeret-Klézse Alapítvánnyal a Domokos Pál Péter Alapítványival és a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetségével akarunk együtt működni.

Forrófalván van lehetőségünk meg vásárolni: vagy egy telket, vagy egy épületet, ám ezt ha minél előbb el érjük annál jobb, mivel az árok nagyon is nőnek a jövőre számitva.

Ha ezeket a tevékenységeket folytatni tudjuk és a célkitűzéseinket meg tudjuk lassan valósítani akkor van remény a jövőre.

 

2010-12-15. Antal-Vajda János

Phoenix Egyesület elnöke.